Tehnoloģijas

Inventarizāciju un pamatlīdzekļu uzskaiti veicam digitālā un tradicionālā veidā, pielāgojoties katra klienta vajadzābai. Uzskaites varam veikt gan uz papīra vai Microsoft Excel programmatūras, gan izmantojot jaunākos datu tremināļus un ieviešot mūsu inventarizācijas sistēmu pielāgojoties jebkāda veida klientu datubāzei.

Aparatūra

Mūsu kompānija seko līdzi tehnikas attīstībai, mūsu rīcībā ir liela daudzuma svītrkoda lasītāji.

Datubāze

Spējam apstrādāt lielus un mazus datu apjomus.

Sistēma

Mūsu sistēma tiek pielāgota katra klienta vajadzībai neatkarīgi no tā, kādas ir prasības.